Resa till Tokyo

Diarienummer 2013-03304
Koordinator Ozma Speldesign AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med resan till Tokyo var för Karin Ryding, grundare av Ozma Speldesign att deltaga vid öppningen av Svenska Institutets utställning om svensk innovation där Ozma är ett av de utställande företagen. Målet var att skapa nya kontakter på plats, att nätverka och ha möten. Utfallet var att detta också skedde.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet är mera långsiktigt för Ozmas del och handlar om att närma sig den japanska marknaden. Med goda kontakter på plats i Tokyo kommer detta att underlättas.

Upplägg och genomförande

Upplägget för resan var att delta vid öppningen av utställningen, presskonferensen och sedan seminariet som anordnades av svenska ambassaden med ämnet kvinnlig entreprenörskap. De följande dagarna var det tid för möten och för middagar vid ambassaden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.