Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resa till Israel - projektbyggande och nätverkande

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - ProcessIT Innovations
Bidrag från Vinnova 18 285 kronor
Projektets löptid januari 2019 - februari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Professor John Lindström från ProcessIT Innovations R&D Centre (ProcessIT) vid LTU kommer deltaga i Vinnovas resa till Israel, Tel Aviv, och Cybertech konferansen 2019. Syftet med resan är att hitta nya idéer och parter till framtida projektbyggande inom främst H2020 och ECSEL.

Resultat och förväntade effekter

Fick nya infallsvinklar för att förstå avancerade och komplexa problembilder hos behovsägare, SMEer och forskare. Fick även nya kontaktytor hos potentiella partners för framtida projektbyggande.

Upplägg och genomförande

Under resan kommer John Lindström deltaga på Cybertech konferansen och olika kringarrangemang samt möten och besök som Vinnova kommer anordna under veckan. Förhoppningen är att träffa flertal företag och organisationer som är ledande inom cybersäkerhet och intresserade av FoU-samarbeten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 februari 2019

Diarienummer 2019-00094

Statistik för sidan