Resa till Eureka

Diarienummer 2018-02458
Koordinator Smart Agritech Solution of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Pågående