Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Renframställning av tellur med hjälp av jonvätske-vätskeextraktion

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Syfte och mål

The goal with this Project was to find the optimal parameters to be able to purify Te by liquid liquid extractions. Very promissing results were found when using a 10% trioctylamine as a extractant in an aqueous phase comprising a 4M HCl. With the work done in this project the next step would be to develope the process on our pilot plant facility.

Resultat och förväntade effekter

An evaluation of three different extractants for the purification of Te has been carried out. Optimum conditions for an excellent separation of Te from other impurities were achieved when using 10 % TOA from a 4M HCl solution. Separation of ionic liquid from water was also analysed and achieved at room temperature in a centrifugal extractor.

Upplägg och genomförande

Batch liquid liquid extractions to separate Te from other impurities were performed. Metal analysis was done on aqueous phase by means of ICP-OES.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 februari 2018

Diarienummer 2017-05471

Statistik för sidan