Renframställning av tellur med hjälp av jonvätske-vätskeextraktion

Diarienummer 2017-05471
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång STRIM - gruv och metallutvinning

Syfte och mål

I Sverige producerar Boliden AB tellur i form av biprodukter med låg renhet. Anrikning av 99,999% (5N) Te, som krävs för termoelektriska material och halvledare, skulle öppna en större marknad med avsevärt högre intäkter. Nuvarande anrikningsmetoder är dock mycket komplexa och kostsamma med hög energianvändning. I detta projekt skall en ny, enkel och energisnål teknik, selektiv centrifugalextraktion med jonisk vätska utvecklas och möjligheten att nå en renhet av 5N från denna råvara undersökas.

Förväntade effekter och resultat

Den hydrometallurgiska processen som skall utvecklas kommer att bidra till att uppnå STRIM-programmets mål genom att avsevärt öka värdet av en biprodukt inom en lönsam nisch. Användningen av en jonvätska med sitt låga ångtryck i stället för flyktiga och toxiska organiska lösningsmedel kommer också att bidra tillprogrammets mål att inte generera skadliga utsläpp.

Planerat upplägg och genomförande

I det föreslagna projektet strävar vi efter att experimentellt validera utvinningen av tellurium till 5N genom vätskeextraktion med användning av en kommersiell jonvätska vid laboratorieskalan. Utgångsmaterialet kommer att bestå av syntetiska blandningar av tellurdioxid och föroreningar som är representativa för Bolidens biprodukter. Dessutom föreslår vi att förbereda det framtida genomförandet av metoden i en kontinuerlig vätskeextraktionsprocess genom att studera fasseparation av den joniska vätskan i en centrifugalkontaktor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.