Relining av Fjärrvärmerör

Diarienummer 2014-00421
Koordinator HWQ RELINING SYSTEMS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 350 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har framgångsrikt utvecklat en produkt för relining av fjärrvärmerör som uffyller de mekaniska och korrosionsmässiga krav som ställs från marknaden. Genom att använda nya material har projektet framställt en produkt som inte lider av den snabba degradering som setts i tidigare försök att relina fjärrvärmerör.

Resultat och förväntade effekter

Produkten som tagits fram är redo för installation i mindre skala. Detta inkluderar en första produktionsanläggning för nyckelfärdiga reliningsstrumpor, komplett med högklassiga underleverantörer. Produkten kommer nu marknadsföras och ett antal pilotprojekt kommer genomföras hos kunder för utvärdering. Intresset är stort hos svenska fjärrvärmenätsägare och även hos utländska aktörer.

Upplägg och genomförande

Projektet var i första hand menat att få fram ett nytt material som klarar de korrosionskrav som ställs för relining av fjärrvärmerör. Då detta visade sig svårare än väntat ändrades projektets testmetodik till att behandla mindre prover under kortare tid. Detta medförde en framgångsrik identifiering av ingående komponenter. Vid praktiska prov identifierades också svårigheter med de ursprungliga produktionsmetodiken. Genom lösningen som identifierades nådde produkten en högre mognadsgrad vilket också lett till möjligheten med tidigare marknadsintroduktion.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.