Reglering av granulära processer

Diarienummer 2014-01901
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för matematik och matematisk statistik
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2014

Syfte och mål

Projektet har bidragit till nya kunskaper, simuleringsbaserade metoder och verktyg för design, reglering och optimering av industriella processer med granulära flöden. Specifikt har nya design- och reglerlösningar för järnmalmspelletisering utvecklats. Vidare har generiska lösningar skapats för att koppla programvaror för reglering och granulär simulering. Beräkningseffektiviteten för granulär simulering har kraftigt ökats. Projektet har därmed uppfyllt sitt huvudsakliga syfte och mål.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i förslag på ny design och reglering av processer vid LKAB, varav flera har implementerats och förväntas ge ökad produktkvalitet genom mindre variationer i processer samt minskat slitage och råvaruspill genom mer skonsamma flöden. Lösningarna för granulär simulering kopplat med fristående reglerprogramvaror gör det enkelt att testa nya lösningsförslag virtuellt. Detta väntas ge tillväxt i projektets SME vid produktifiering och spridning till andra industrier.

Upplägg och genomförande

Ett kopplingsgränssnitt mellan granulär simulering och reglerprogramvara skapades baserat på öppna standards och tillgängliggjorde en avancerad granulär processimulator för reglerexperter. Simulatorn fungerade också som demonstrator för att stimulera implementation i verk samt för kunskapsspridning utanför projektet. Vidare utvecklades tekniker för ökad beräkningseffektivitet så att fler lösningar kan testas virtuellt på kort tid. Arbetsfördelningen lät parterna fokusera på sina styrkeområden.

Externa länkar

Projektsida med enkla beskrivningar, demos, citat och länkar till dokumentation och artiklar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.