Regionförbundet södra Småland - Branschanalyser

Diarienummer
Koordinator REGIONFÖRBUNDET SÖDRA SMÅLAND
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2013 - november 2014
Status Avslutat