Regeringsuppdrag N2011/6169/FIN

Diarienummer
Koordinator Patent- och registreringsverket - PRV Stockholm
Bidrag från Vinnova 3 350 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02000

Statistik för sidan