Regeringsuppdrag N2011/6169/FIN

Diarienummer 2012-02000
Koordinator Patent- och registreringsverket - PRV Stockholm
Bidrag från Vinnova 3 350 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2012
Status Avslutat