RefleX: Person- och maskinsäkerhet i industriella miljöer

Diarienummer 2016-01448
Koordinator Retenua AB
Bidrag från Vinnova 222 482 kronor
Projektets löptid maj 2016 - augusti 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Projektet syfte var att ta fram nästa generation säkerhetssystem för människodetektion runt arbetsmaskiner för att förhindra arbetsplatsolyckor. Målet är att komma fram till en inbyggd enhet komplett med sensorer och beräkningskapacitet för att kunna användas av intressenter för att testa tekniken över lång tid. Under projektets gång så har en ny prototyp med ett nytt koncept tagits fram som även har möjlighet att detektera andra objekt än enbart människor i varselkläder.

Resultat och förväntade effekter

Det viktigaste resultatet var att kunna använda den nya kameraenheten för att vidare ta fram ett antal testenheter för intressenter. De förväntade effekterna kommer på längre sikt med möjlighet till vidare finansiering och samarbete för framtagande av en komplett produkt med ett fokus från ett användarperspektiv.

Upplägg och genomförande

En stor del av projektet var utveckling av både hård- och mjukvara vilket ofta är mer tidskrävande än beräknat. För att ha en kontinuerlig kördes två parallella arbetspaket med dels utvecklingen av systemet samt konceptutvecklingen. Genom detta genomförande kunde projektet som helhet fortgå även om det var leveransförseningar etc. av andra komponenter. Detta tillvägagångssätt medförde en bättre möjlighet att fördela de resurser vi hade under projektets gång. Vidare så måste också tilläggas att klart mera tid än planerat använts inom projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.