RECOICE 2013-GA no 605286

Diarienummer 2013-02399
Koordinator MW-INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - december 2013
Status Avslutat