Realtidsåterkoppling av kemisk information i ståltillverkning

Diarienummer 2014-05319
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 254 180 kronor
Projektets löptid november 2014 - maj 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Idén med denna förstudie har varit att utreda möjligheterna till beröringsfri kemisk analys i realtid inom ståltillverkning och närliggande tillämpningar. Fokus har varitScanArcs stålframställningsprocess, IronArc, i vilken man önskar kunna kontrollera och ändra stålets kolhalt under processen.

Resultat och förväntade effekter

Studien identifierade Laser-Induced Breakdown Spectroscopy som den klart mest lämpade och utbredda tekniken för industriella onlinemätningar. Den är även tillämpbar i tuffa miljöer och resultaten indikerar också att den möjliggör processtyrning i IronArc. En direkt effekt av studien är att Acreo kommer att verka förnya konsortier och för att undersöka teknikens nytta i fler tillämpningar så att svensk industri tidigt ska kunna dra nytta av tekniken.

Upplägg och genomförande

Förstudien var ett samarbete mellan ScanArc Plasma Technologies, Acreo Swedish ICT och Fiber Optic Valley. Den inleddes med en behovsanalys och en kravspecifikation för kemisk analys för processåterkoppling. Delvis parallellt med dessa utreddes tillämpbara tekniker. En litteraturstudie av tillämpningar med Laser-Induced Breakdown Spectroscopy för analyser på stålsmältor och slagg gjordes och det utreddes också hur mätdata skulle uppsamlas och behandlas för processtyrning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.