Realisering av mjukmagnetisk komposit för ökad användning i framtida induktorer

Diarienummer 2013-03376
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet har varit att utveckla en generisk modell som gör det möjligt att fastställa de grundläggande parametrarna för pulverbaserade mjukmagnetiska kompositmaterial (SMC) och deras användning ikärnor i stora induktorer för specifika applikationskrav. Ytbeläggningen hos pulver för SMC-materialhar kartlagts, en plattform för elektromagnetisk simulering har tagits fram, testrutiner har utvecklats och metodik för robust design och tillverkning av stora induktorer (

Resultat och förväntade effekter

Förbättrat SMC-material och designkoncept för tillverkning av högpresterande stora induktionskärnor har tagits fram inom projektet. Förbättrade lösningar för nya induktorapplikationer kan därmed erbjuda attraktiva lösningar för aktiva front-end (AFE) konverterare för anslutning av exempelvis förnybara energikällor, så som sol- och vindkraft, till elnätet. Detta innebär en betydande utvidgning av tidigare tillämpningar för SMC-induktorer, vilket därmed bör öka marknaden för både SMC-pulver och SMC-induktorer.

Upplägg och genomförande

Samband mellan SMC-materials egenskaper och processparametrar vid tillverkning har kartlagts. Detta möjliggör implementering av projektresultat i industriell tillämpning de kommande åren. Demonstratorer har tagits fram med stöd av materiallösningar och designplattformen inom projektet och potentialen att kombinera elektromagnetiska prestanda med lägre tillverkningskostnader har påvisats. Detta innebär en möjlig breddning av användningen av SMC till större induktorer i en nära framtid. Redan under förra året tredubblade Höganäs AB produktionen av SMC induktorer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.