RayPilot HypoCath_en ny sändare som innebär ökade möjligheter inom strålbehandling av prostatacancer

Diarienummer 2018-04732
Koordinator MICROPOS MEDICAL AB (PUBL) - Micropos Medical AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - maj 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Det övergripande målet är att utveckla en förbättrad (utan kirurgiskt ingrep) version av vår RayPilot lösning och realisera den internationella kommersialisering. Arbetsplanen delades upp i två faser: Fas 1 (den här ansökan), där vi kommer att ägna 4 månader för att slutföra teknisk, kommersiell och finansiell genomförbarhetsanalys av RayPilot HypoCath Fas 2 (senare finansiering ansökan), med 18 månader för att genomföra den tekniska utvecklingen och förbereda den internationella kommersialiseringen av den uppgraderade produkten på EU-nivå, vårt fokus under de första åren.

Förväntade effekter och resultat

Kommersialiseringen av HypoCath kommer att representera en betydande tillväxt för Micropos, generera ny IP, ytterligare 6,63 miljoner euro intäkter år 2024 och minst 15 nya direkta jobb.

Planerat upplägg och genomförande

Fas 1, där vi kommer att ägna 4 månader för att slutföra teknisk, kommersiell och finansiell genomförbarhetsanalys av RayPilot® HypoCath . Se vidare på sidan 5 i bifogad PDF-fil med mål i tabell 2 och aktiviteter som beskrivs i avsnitt 3, arbetsplan.

Externa länkar

Micropos Medical´s hemsida för ytterligare information om RayPilot systemet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.