Radish AB - Anpassning av ansiktsigenkänningssystem för analyser lokalt i telefonen - Förstudie

Diarienummer 2014-00419
Koordinator Radish AB
Bidrag från Vinnova 260 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet hade som syfte och mål att förbättra företagets kompetens och förståelse för computer vision-analys på mobiltelefoner, samt att förbättra det nuvarande systemet. Dessa mål har uppnåtts mycket väl och även resulterat i ny mjukvara som lyckas genomföra shape-regression analyser för ansikten på telefoner. Tekniken har varit en bidragande faktor till att företaget lyckades attrahera investerare och genomföra den första nyemission i slutet av projekt-tiden. Det finns goda möjligheter för företaget att fortsätta samarbeta med parter från Chalmers tekniska högskola.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att företaget lyckats flytta flera delar av analysarbetet från molnet till att verka lokalt i telefonen. Ny kunskap om shape regression har resulterat i ny mjukvara för ´live´ kunna fastställa specifika punkter i ett ansikte och därmed fastställa ett ansiktes position, vridning och ansiktsuttryck. Utfallet är därmed bättre än vad företaget vågade hoppas på i början av arbetet.

Upplägg och genomförande

Företaget började med att fördjupa sina kunskaper om teknikområdet. över 40 vetenskapliga artiklar lästes, och hade även avstämningsmöten med individer från Chalmers algoritmavdelning. Företaget lyckades därefter serialisera PCA matrisen och därmed lyckas flytta igenkänningen till att verka lokalt på telefonen. Företaget letade även efter ett sätt att fastställa ett ansiktes rotation. Vi upptäckte att shape regression-analys eventuellt kunde användas. Vi beslutade att fördjupa oss i området, och lyckades efter vis tid färdigställa mjukvara som kan köras på telefoner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.