Radikalt ökad produktivitet genom innovativt designade kylkanaler tillverkade med additiv teknik RapidKAT

Diarienummer 2018-04312
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Bidrag från Vinnova 499 616 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att radikalt förbättra kylningen av verktyg genom att kombinera innovativ design och additiv tillverkning. Vid tillverkning av kylkanaler finns möjlighet att inte bara placera kylkanalerna optimalt utan att också med hjälp av inre komplexa geometrier öka värmeöverföringen mellan verktyg och kylmedium samt att lokalt öka kylningen där den gör som mest nytta. Genom praktiska försök är målet att verifiera vår hypotes och skapa trovärdighet för möjligheten att tillverka kylkanaler med radikalt förbättrad kylförmåga.

Förväntade effekter och resultat

Möjligheter att designa och tillverka verktyg med effektivare kylning skulle medföra att en flaskhals i många produktionsprocesser vidgas genom minskade cykeltider i varma formsprutnings- eller press-processer med en ökad produktivitet som följd. En ökad produktivitet bidrar till en mer konkurrenskraftig produktion och ökande konkurrenskraft hos tillverkande industri. Med effektivare produktionsprocesser finns också en potential för minskad energiåtgång per producerad enhet vilket bidrar till att mer hållbara produkter kan produceras.

Planerat upplägg och genomförande

I ett tidigare projekt har förståelse utvecklats för hur tillverkningsprocessen och de resulterande inre ytorna påverkar flöde och kylförmåga hos additivt tillverkade kylkanaler. Vi kommer nu ta nästa steg genom att kombinera dessa erfarenheter med ny design av kylkanaler och samtidigt förbättra mätmetoden för att verifiera förbättrade kylegenskaper. Tyngdpunkten i projektet ligger på att genom praktiska försök tillverka kylkanaler med komplexa inre geometrier och att karaktärisera dess kylförmåga.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.