QuizRR Digital utbildning för Thailand - Prototyp och Pilot

Diarienummer 2017-04355
Koordinator QUIZRR AB - QUIZRR AB, STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 660 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Fler än 3 miljoner män och kvinnor migrerar till Thailand för att arbeta inom den thailändska matindustrin, samtidigt som flera internationella rapporter har kritiserar industrin för slavliknande arbetsförhållanden. På begären av - samt med stöd av - ledande aktörer i den Nordiska matsektorn utvecklar QuizRR AB en digital utbildning för migrantarbetare med syftet att öka deras medvetenhet och förståelse kring sina rättigheter och ansvar, samt med ett särskilt fokus på rekrytering och anställningsförfaranden. Utbildningslösningen kommer även att riktas mot förmän och chefer.

Förväntade effekter och resultat

Vid slutet av detta projekt kommer en ny träningsserie bestående av tre moduler vara tekniskt och innehållsmässigt färdig för kommersialisering, och kommer att kunna läggas direkt in i QuizRRs produktportfölj. Förutom intäktspotentialen kommer projektet att väsentligt höja QuizRRs utvecklingskompetens då vissa e-learning teknologier o pedagogiska tekniker kommer att introduceras och tillämpas för första gången under detta projekt. Vidare kommer projektet att resultera i unika erfarenheter i utvecklingen av träning som appellerar till flera kulturer.

Planerat upplägg och genomförande

QuizRR drar ur sina djupa erfarenheter skaffade genom tre omfattande utvecklingsprojekt de senaste åren där samtliga fokuserade på digital träning för fabrikschefer och arbetare i produktionsländer. En hörnsten i projektmetoden är att aktivt engagera ledande varumärken och utvalda leverantörsfabriker i utvecklingen och pilottestandet av nya lösningar. Vidare av vikt är tillsättning av en rådgivargrupp bestående av ämnesexperter från varumärken, ideella organisationer och offentlig sektorn. Schema: Design & prototype - 3 mån, Produktion - 3 mån, Pilot och test - 3 mån.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.