Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pulverlackering på kolfiberkomposit

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet med innovationstävlingen var att få fram system och metoder för pulverlackering av kolfiberkomposit som ger jämna och tunna skikt, låg-temperaturhärdande eller härdande med andra metoder än värme, återvinningsbara och med en hög överföringsgrad, mellan 80-90 % för automatiserade system. Målet med planeringsfasen, steg 1, av innovationstävlingen var att ta fram underlag och förbereda för samt göra genomförandet av en innovationstävling möjligt.

Resultat och förväntade effekter

Under planeringsfasen så ändrades förutsättningarna i projektet: Behovsägarens inledande praktiska försök inom området visade på mer positiva resultat än väntat vilket fick till följd att frågeställningen som tävlingsformuleringen baserades på inte längre var lämpad att drivas som en innovationstävling varför projektet inte gick vidare med en genomförandefas. Det underlag som tagits fram i projektet bedöms dock vara till stor nytta för behovsägarens fortsatta arbete inom området.

Upplägg och genomförande

Ett starkt konsortium bemannat med rätt kompetenser gjorde att projektgruppen metodiskt kunde arbeta fram en plan för innovationstävlingens genomförande. Detta omfattade bland annat framtagning av förslag på lämpligt tävlingsupplägg, kommunikationsplan inklusive lämpliga kommunikationskanaler. Arbetet med tävlingsplattform och identifiering av lämpligt pris hann påbörjas men inte slutföras innan beslut om att inte gå vidare med en ansökan till steg 2 togs.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04726

Statistik för sidan