pSafeCer_CrossControl

Diarienummer
Koordinator CROSSCONTROL AKTIEBOLAG - CROSSCONTROL AKTIEBOLAG, Alfta
Bidrag från Vinnova 1 529 702 kronor
Projektets löptid april 2011 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Konsortiets mål är uppfyllda, och leverabler har levererats enligt tidplan. Det är dock för tidigt att hävda ökad effektivitet och minskad kostnad för certifiering; fortsättningsprojektet nSafeCer har som uppgift att validera resultat och idéer från pSafeCer. Våra egna (CrossControls) mål är till stor del uppfyllda: vi har tagit till oss mycket ny kunskap, varit med om att ta fram ny kunskap och publicerat detta, samt interagerat med ledande företag och forskningsinstitut i Europa.

Resultat och förväntade effekter

Det är för tidigt att säga något om de förväntade effekterna, d.v.s. ökad effektivitet och minskad kostnad för certifiering; fortsättningsprojektet nSafeCer har som uppgift att validera resultat och idéer från pSafeCer. Vi (CrossControl) ser dock några lovande nya arbetssätt för egen del framöver. Ev. påverkan på framtida standarder är också för tidigt att sia om, men har varit ett aktivt arbetspaket i projektet.

Upplägg och genomförande

Ett stort konsortium ger möjligheter till gemensamma resultat på ett sätt som en enskild aktör inte klarar av. Vi (CrossControl) har deltagit i aktiviteter enligt plan, och har nått många av våra egna mål med projektet. Interaktionen med andra partners är mycket värdefull. Ett så stort projekt innebär dock också en administrativ overhead, en kanske alltför detaljerad plan alltför tidigt i projektet, samt långsam progress då många partners ska samarbeta.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01864

Statistik för sidan