Provning av enstaka naturfiber mot höga prestanda naturfiberbaserade produkter

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Department of Industrial and Materials Science
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2020 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet SIP LIGHTer - 2020

Syfte och mål

Naturfibrer öppnar spännande möjligheter för framtida hållbara, lätta, billiga och högpresterande produkter. Egenskaperna hos naturfiberbaserade produkter är dock inte optimala, delvis på grund av att naturfibrer tenderar att absorbera vatten, vilket försämrar de mekaniska egenskaperna. Exakt hur olika luftfuktighetsnivåer påverkar naturfibrer är ännu inte helt klarlagt, särskilt inte nere på de enskilda naturfibrernas nivå. I detta projekt kommer vi att utveckla en mekanisk provning plattform för enstaka naturfibrer, specifikt trä- och jutefibrer.

Förväntade effekter och resultat

Plattformen kan användas fristående, med kapacitet för snabba mekaniska provningar vid olika fuktighetsgrader. Den är också kompatibel med en avancerade elektronmikroskop med fuktkontroll, vilket möjliggör mekanisk provning av fibrer vid varierande fuktighetsgrad, och direkt (in-situ) observation av fibern under provningen. Den utvecklade testplattformen möjliggör såväl tillräcklig data för bra statistik och hög upplösning observation för grundläggande förståelse. Detta kommer att ge djup förståelse om hur fukt påverkar trä och jutefibrer.

Planerat upplägg och genomförande

1. Developing the platform for high throughput testing Due to the intrinsic natural variability, the properties of wood and jute fibres are highly scattered. Hence, the capability of testing a large number of fibres is crucial. Here, we will realise quick and accurate micromechanical testing on the single fibres. 2. Enabling in-situ capabilities of the platform The goal is to enable the platform to be used for in-situ testing with detailed observation and accurate control of the relative humidity between 0-100% at room temperature.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 december 2020

Diarienummer 2020-04265

Statistik för sidan