ProtoKollen

Diarienummer 2014-04442
Koordinator JOURNALISM++ STOCKHOLM AB - Journalistm++ Stockholm
Bidrag från Vinnova 358 400 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var ett skapa ett verktyg för beslutsfattare, forskare, journalister och andra samhällspåverkare med intresse av kommunbevakning. Genom att extrahera maskinläsbart text från kommunstyrelseprotokollen, som ofta publiceras inscannade, har vi gjort det möjligt att söka och analysera kommunhandlingar på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Tack vare projektet är det här i dag möjligt.

Resultat och förväntade effekter

Resultat av projektet är sajten protokollen.net, som består av ett gränssnitt som låter en söka protokoll på nyckelord avgränsat på kommun och tidsperiod. Det går att läsa protokollen på sajten, ladda ner originalhandlingar och exportera dokumentlänkar. Projektet har rönt stort förhandsintresse, bland annat på Grävseminariet i Jönköping där vi den 21 mars smyglanserade sajten. Men eftersom textextraheringen i skrivande stund inte är hundra procent klar har vi valt att avvakta den ´stora´ lanseringen.

Upplägg och genomförande

Projektet Protokollen har gått ut på att samla in alla svenska kommunstyrelseprotokoll från den senaste mandatperioden och göra dem sökbara i en öppen databas. Arbetet har bestått av tre faser: 1) Insamling 2) Textextrahering 3) Presentation, tillgängliggörande och dokumentation Insamlingen har till största delen gjorts maskinellt genom att skrapa kommunernas sajter. I de fall protokollen saknats har vi begärt ut dem manuellt. Textextraheringen har inneburit att vi gjort om dokumenten till sökbar text. Protokollen publiceras ofta som inscannade pdf-filer.

Externa länkar

Projektets webbsida.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.