PrOSPr - ProMoVis Open Source Project

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 248 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med PrOSPr projektet var att prototypmjukvaran ProMoVis som är ett resultat av MeSTA projektet ska produktifieras och tillgängliggöras i ramen av ett Open Source projekt. Målen av projektet var därför: 1. att starta upp ett Open Source projekt för ProMoVis. 2. att initiera användning av Open Source mjukvaran ProMoVis i två industriprojekt 3. att ta fram en affärsplan för Open Source projektet. Alla dessa mål nåddes under projektets gång och företaget OProVAT EF har startats som ägare av copyright och som ansvarige för den framtida utvecklingen av ProMoVis.

Resultat och förväntade effekter

Resultat: 1. ProMoVis släpptes som Open Sources mjukvara 2012-06-12 vid sourceforge.net: https://sourceforge.net/projects/promovis 2. Företaget OProVAT EF (Open Process Visualisation and Analysis Tools EF) har registrerats med organisationsnummer 769624-9908. 3. Tre artiklar har presenterats och tre ytterliggare kommer att publiceras. Förväntade effekter: 1. ProMoVis kommer nu till industriell användning 2. Vidareutveckling av ProMoVis är säkerställd 3. Nya tjänster kan tillhandahållas genom ProMoVis

Upplägg och genomförande

Projektet av upplagd som ett kunskapsöverföringsprojekt från forskningsprojektet MeSTA med en löptid på 6 månader. Projektet totala kostnader beräknades till 496.400kr, dock vid projektets slut ökade kostnaden något till 503.037 genom att industrins totala insats ökade. VINNOVA andel i finansieringen var 248.137kr, som är mindre än 50% av den totala kostnaden. Projektet hade tre huvudsakliga aktiviteter. Alla aktiviteter genomfördes med framgång, trots att en aktivitet senarelas under projektets gång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03365

Statistik för sidan