ProSIT

Diarienummer 2015-01267
Koordinator Universal Learning Games ULG AB - ULG AB
Bidrag från Vinnova 114 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - april 2015
Status Avslutat