PROPID Produktionsutveckling baserad på produktindividdata

Diarienummer 2015-06912
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 1 126 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projektet var att undersöka möjligheten att skapa kunskap utifrån existerande stora datamängder (big data), utan att erfarenhetsmässigt behöva genomgå proceduren att först lära sig av sina misstag. Dvs. på något sätt kunna förutspå problem genom att analysera big-data. I grunden var detta både ett förstudieprojekt och ett högriskprojekt och svårigheten att identifiera sådana här kunskapsgap var uppenbara.

Resultat och förväntade effekter

Hypotesen har inte i detta projekt kunnat bekräftats med den datamängd som har studerats. Vi har genom att genomföra praktiska tester på stora datamängder hos Volvo kunnat klargöra att produktionsdata inte kunnat korreleras, på ett verifierbart sätt, mot problem på marknaden. Detta betyder inte att det inte går att bygga kunskap på data utan att analysmetoden inte var den rätta för en ostrukturerad datamängd. Forskningen kommer att fortsätta med fokus på att bygga kunskap på mer strukturerad data som t.ex. avvikelserapporter.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete mellan Chamers, AB Volvo och Rejmes Transportfordon. Konsortiet möjliggjorde ett fokus på problem som uppstår i utveckling eller produktion och som ger efterverkningar på marknaden. Upplägget som sådant var därmed värdefullt och gav många insikter, som inte hade kunnat fås utan en utökad värdekedja. Fokus på datainsamling kring utbyte/återtillverkning av högvärdeskomponenter som t.ex. turbo och kompressorer möjliggjordes tack vare denna ansats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.