ProNova VINN Excellence Centre for Protein Technology Stage 3

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - ProNova VINN Excellence Centre for Protein Technology
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Drivkraften och målet sedan starten av projektet har varit att skapa och upprätthålla ett nätverkande och internationellt sett konkurrenskraftigt och mångdisciplinärt center för proteinteknologi som genererar resultat av värde för centrets parter och samhället i övrigt. Ett speciellt mål har varit att ta vara på den unika och storskaliga tillgången till antikropps- och protein-reagens från Human Protein Atlas-projektet för att skapa värde/impact hos svenska företag inom Life Science-området.

Resultat och förväntade effekter

Som exempel på resultat kan nämnas upptäckt av biomarkör-kandidater för lever och njurskador och identifiering av s.k. autoantigen inom multipel skleros. Vidare har framsteg gjorts inom teknikutveckling, inkl. tekniker för läges-specifik inmärkning av antikroppar, epitop-mappning av antikroppar, metodik för immunologiska tester avsedda för s.k. Point-of-care-sammanhang, teknik för DNA-baserad immunoteknik samt metodik för dropp-baserad screening av biologiska prover i mikrofluidiska stationer.

Upplägg och genomförande

Etapp 3 av ProNova Vinn Excellence Centre för Proteinteknologi har innefattat ett samarbete mellan 10-12 parter från LifeScience-industrin och forskargrupper vid Skolan för Bioteknologi, KTH. Centret har haft en unik tillgång till en stor samling antikropps- och protein-reagens från Human Protein Atlas-projektet. Ett antal seminarier/workshops har genomförts för att skapa kontakt mellan Centrets parter och de nationella plattformarna vid Science for Life-laboratorierna i Uppsala och Stockholm.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.