Project Vulcan - Fire Protection in Vehicles

Diarienummer 2012-04043
Koordinator DAFO BRAND AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - december 2012
Status Avslutat