Project Tube

Diarienummer
Koordinator Mobergs Mekaniska Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet för projektet var att genomföra en förstudie vars resultat skall leda till en projektplan (ritningar, tekniska specifikationer, kostnadskalkyler, mål) för ett internationellt FoU projekt för framtagande, testning och dokumentering av en produkt som kommer att effektivisera och automatisera musselodling. Idag har vi fullständig dokumentation och information för att kunna gå vidare med det större forskningen & utvecklingsprojektet. Det finns färdiga tekniska detaljer i 3D miljö och en plan på hur en prototyp skulle kunna se ut.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet överensstämmer med den förväntade effekten av projektet. Vid denna förstudie har vi: A) Samlat tillräcklig information för att vara säkra på att denna satsning är lönsam och möjlig att förverkliga. B) Tagit fram tillräcklig teknisk underlag i CAD miljö för att kunna gå vidare med att tillverka och testa en prototyp.

Upplägg och genomförande

Vi arbetade i ett team och delade upp projektet i olika delar. Kunskap och kompetensfördelningen bedrog till förbättrat arbetsflöde och effektivitet. Vi skulle kanske ha fördelat budgeten på ett annat sätt där vi hade kunnat hyra in specialkompetens men valet att kompetensutveckla oss inom specialområden var ett strategiskt val, byggt på viljan att behålla kunskapen i huset inför nästa steg av projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.