Progressiv digitalt utveckling förutsättningar för framgång (Puff)

Diarienummer 2016-04512
Koordinator Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet strävar efter att öka den digitala förändringshastigheten hos organisationer, genom att tydliggöra exempel på hur de tar sig an möjligheterna och hanterar riskerna med en digital omställning. Primärmålgruppen är inte heldigitaliserade företag, utan de företag som har eller kommer att ha en stor del av sin verksamhet digitaliserad. Det omfattar både privat och offentlig sektor.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att utveckla interaktiva verktyg och case som kan underlätta företagens omställningsprocesser. För att komplettera casen och möjliggöra ökad kunskap om digitalomställning kommer vi dessutom arbeta fram en antologi med kunskap som är genererad från de ingående forskningsprojektens forskare. Antologin kommer skrivas för en management-målgrupp. Den kommer både innehålla cases och tydliggöra möjliga ageranden för framgångsrik digitalisering. I anslutning till antologin kommer även ett publikt seminarium genomföras.

Planerat upplägg och genomförande

Genom detta projekt vill vi ta tillvara på den gemensamma kunskap som har genererats i de tre stora projekt om digital innovation och organisering. Vi vill även testa och utveckla nya pedagogiska verktyg som möjliggör för fler att aktivt lära sig från hur företag har organiserat sin verksamhet för att nå framgång i digitala satsningar. De interaktiva verktyg som blir resultatet av projektet kommer lyfta fram verkliga case som behandlar de affärsstrategiska utmaningarna med digitalisering. Vi kommer även att utveckla verktygen i samarbete med case-företagen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.