Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Progressiv digitalt utveckling förutsättningar för framgång (Puff)

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har genom att sammanställa digitaliseringsforskning inom områden som digital omställning, digitala kunder, internomorganisering affärsmodeller och ekosystem möjliggjort för företag att få en förståelse kring olika aspekter och utmaningar man bör ta hänsyn till i digital omställning. Det hårda resultatet är en bok, en hemsida och utveckling flera case för executive utbildning och i masters utbildning). Det mjuka utfallet är stort intresse för forskning, vilket inneburit möjlighet för forskarna och deltagande företag att ta digitala frågeställningar ytterligare ett steg.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har syftat till att se till att digitalomstallning blir mer effektiv i företag och organisationer. Då detta är mycket svårt att mäta, men viktigt att ha som målbild för att säkerställa ett bra och värdefullt resultat. Våra kvantitativa mått har överträffats (mer än 30 företag skulle ta del av de utvecklade casen under 2016 samt ytterligare 90 under 2017). Dessutom skulle minst 30 företag ta del av detta genom executive utbildningar. For antologin forvantade vi oss en spridning pa 800 exemplar. Resultatet av antologin är att alla tryckta exemplar är slut.

Upplägg och genomförande

Upplägget att samla och koordinera forskare från olika discipliner och områden för att tillsammans tillgängliggöra kunskap som är värdefull för företag i deras förändringsarbete var värdefullt. Att detta dessutom gjorts tillsammans med företag under processen för att säkerställa användarvärde av kunskapen har påverkat både resultat och intresset för betydligt. Det finns en tydlig efterfrågan hos företag och organisationer att fortsatt vara involverade och ta del av akademisk kunskap från olika perspektiv.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04512

Statistik för sidan