Produktionslyftet - Lean och Innovation

Diarienummer 2011-04039
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - februari 2012
Status Genomfört

Syfte och mål

Skrivande av konferensbidrag och medverkan vid konferens

Resultat och förväntade effekter

Skrivande av konferensbidrag och medverkan vid konferens

Upplägg och genomförande

Skrivande av konferensbidrag och medverkan vid konferens

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.