Produktionslyftet - Lean och Innovation

Diarienummer 2011-04039
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - februari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Skrivande av konferensbidrag och medverkan vid konferens

Resultat och förväntade effekter

Skrivande av konferensbidrag och medverkan vid konferens

Upplägg och genomförande

Skrivande av konferensbidrag och medverkan vid konferens

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.