Produktionsklusterkonferens

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid maj 2011 - augusti 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktionsteknik inom transportindustrin

Syfte och mål

Syftet var resultatsspridning och detta uppfylldes verkligen med 104 högkvalitativa presentationer för industri.

Resultat och förväntade effekter

Vi hade mål att komma upp i 300 deltagare över de tre dagarna och detta nådde vi nästan upp till med 270 deltagare.

Upplägg och genomförande

24 maj Mötesplats för processer i maskinverkstäder: Skärande bearbetning och processvätskor Gjutning och plastisk formning Värmebehandling Kuggtillverkning 25 maj Mötesplats för produktionssystem i verkstäder: Anskaffning, optimering samt underhåll av maskiner och anläggningar Kvalitets- och mätteknik Automation och Styrsystem Utformning och projektering av produktionssystem 26 maj Mötesplats för karossverkstäder och målerier: 1Formning av plåt Sammanfogning karosser, hytter m m Ytbehandling och målning Virtuella metoder vid karossutveckling

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00065

Statistik för sidan