Produktionsklusterkonferens 2015

Diarienummer 2015-02981
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 278 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för konferensen är att skapa en mötesplats för produktionsutveckling av världsklass. Målet har väl uppfyllts, med över 50 % av de 164 deltagarna från industrin, och ett ökande antal deltagare med 20% jämfört med konferensen 2014.

Resultat och förväntade effekter

Konferensen har som syfte att sprida kunskap om det senaste inom produktionsutveckling. 2 dagar med intensivt kunskapsutbyte mellan alla olika aktörer inom området skapar en effektiv kunskapsspridning mellan industri och forskare.

Upplägg och genomförande

Konferensen arrangerades av produktionsklustren tillsammans med ledande FoU-organisationer i Sverige. Huvudarrangörer var fordonsindustrin i Sverige i samverkan med VINNOVA, FFI Hållbar Produktion och Swerea AB. Samarbete skedde med 3 SIO program: Produktion2030, LIGHTer och Metalliska material. Tema för dagarna: - Onsdagen den 20 maj: Mötesplats för framtidens produktionssystem - Torsdagen den 21 maj: Mötesplats för framtidens tillverkningsprocesser Nytt för 2015 var en posterutställning med session för match-making.

Externa länkar

Hemsida för Produktionsklustren

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.