Produktionsklusterkonferens 2013

Diarienummer 2013-02613
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med Produktionsklustrens årliga konferenser är kunskapsspridning. programmet attraherar ett stort industriellt deltagande.

Resultat och förväntade effekter

Effekterna är kunskapsspridning mellan industri och forskare inom produktionsområdet.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört detta evenemang 3 år i rad med högt deltagande. 2012 så provade vi med ett tredagars event men det blev för långt. 2013 satsade vi på två dagar och lyckades engagera alla produktionskluster att själva hålla i en halvdagssession.

Externa länkar

http://www.produktionskluster.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.