Produktion av biologiskt nedbrytbar polyhydroxipropionat från glycerol med hjälp av genmodifierade bakterier

Diarienummer 2012-03923
Koordinator Lunds universitet - Kemiska institutionen
Bidrag från Vinnova 149 845 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet uppfyller målet att utveckla en E. coli-stam med förmåga att producera PHP. Polymeren kunde extraheras, renas och karakteriseras. Arbetet med att utveckla L. reuteri också som en produktions-värd var inte komplett och kräver alternativa metabola tekniska strategier.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en rekombinant E. coli som kan producera PHP. Uttryck av phaC och brist på PHP produktionen i rekombinanta L. reuteri antyder behovet av ytterligare undersökningar. En process var konstruerad för produktion av PHP från 3HPA med hjälp av rekombinant E. coli. PHP extraherades, renades och karaktäriserades Arbetet har presenterats i 1 manuskript (under utarbetande), 1 Examensarbete och 1 konferens poster

Upplägg och genomförande

Två strategier för mikrobiell produktion av PHP tillämpades. I en var hela metaboliska vägen konstruerad i E. coli genom att kombinera gener från olika organismer. L. reuteri har alla enzymer som behövs förutom den sista för en syntes av PHP. Mer fokus lades på E. coli eftersom alla gentekniska verktyg finns tillgängliga för den organismen. Bearbetade celler odlades först och därefter induceras för PHP ackumulering i vilande celler. Bildning av PHP bekräftades genom GC-och NMR.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.