Product Development Watch

Diarienummer 2012-03791
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att kombinera forskning från hälsoområdet med forskning inom effektiv produktframtagning har varit framgångsrik. I det här projektet har ett första steg i utvecklingen av PDWatch tagits och vi ser att det finns en stor potential för fortsatta framtida studier inom området. Framförallt visar vår kartläggning av litteraturen att studier som syftar till att samla in data i syfte att hitta kausala samband saknas eller är av låg vetenskaplig kvalitet. Intresset från de företag vi har kommit i kontakt med är intresserade av att delta i framtida studier.

Resultat och förväntade effekter

Vi har utvecklat och testat PDWatch i två projekt. Intresset från fallföretaget vi har arbetat med är stort och redan nu planerar vi för att utöka med ytterligare projekt. Fortsatta forskningsmedel behövs för en bredare ansats och samla in data från flera företag i olika branscher. Möjligheten till vidare forskning baserat på data som samlas in via PDWatch är stora. Ex. kan frågeställningar som Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för min organisation/projekt Prediktering av förseningar/kostnadsöverdrag i projekt med förslag på förebyggande åtgärder studeras mha PDWatch.

Upplägg och genomförande

Projektet har letts av Stefan Cedergren och genomförts tillsammans med Dan Hasson och Karin Villaume. I projektet har vi kombinerat forskning inom hälsoområdet med forskning inom effektiv produktframtagning. En stor och viktig del av projektet har genomförts i samarbete med fallföretaget som också aktivt bidragit i utvecklingen och lagt mycket tid i form av användning av PDWatch. PDWatch har pilottestats av två produktframtagningsprojekt under våren 2013.

Externa länkar

https://www.sics.se/projects/pd-watch

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.