Processanpassade biobaserade sortiment genom nyutveckling av ångexplosionsprocessen

Diarienummer 2017-05408
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för skogliga biomaterial och teknologi
Bidrag från Vinnova 1 496 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Bioinnovation
Ansökningsomgång Forskarstudier i industrisamverkan inom Treesearch

Syfte och mål

Projektet kombinerar mekanisk och kemisk förbehandling, ångexplosion, cyklontorkning och pelletering för utveckling av ett koncept som 1) reducerar innehållet av processtörande och hämmande substanser, 2) skapar en processanpassad, aktiverad produkt med förbättrat utbyte och 3) framställer väldefinierade sortiment med goda fysikaliska egenskaper för processindustrin. Den bärande idén är att utveckla kvalitetssäkrade sortiment med skräddarsydda egenskaper för kemisk industri, vilket gör det fördelaktigt för kunden att välja ett hållbart alternativ.

Förväntade effekter och resultat

1) Utveckling av en kombinerad ångexplosions- och cyklonbehandling som minskar innehållet av oorganiska komponenter i stamvedsbark. 2) Vidareutveckling av en förbehandlingsmetod för ångexplodering som minskar av återpolymerisering av lignin. 3) Framställning av en marknadsnära pelleterad produkt med processanpassade egenskaper för enzymatisk hydrolys.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av empiriska studier, i lab- och pilotskala, inom en förädlingskedja som syftar att från bark framställa en anpassad förädlad råvara för enzymatisk hydrolys. Följande specifika delsteg ingår: 1. Minskning av oorganiskt innehåll i bark genom ångexplosion och cyklontorkning 2. Kemisk förbehandling för minskad återpolymerisering av lignin vid ångexplosion 3. Utvärdering av förbehandlingsmetodernas effekter på kompakteringsprocessen 4. Utveckling av ett industriellt applicerbart koncept av pellets som halvfabrikat för enzymatisk hydrolys

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.