PrimeKey-UCLA/GAP

Diarienummer 2015-03245
Koordinator PrimeKey Solutions AB
Bidrag från Vinnova 148 120 kronor
Projektets löptid maj 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har betytt mycket för oss och vi är väldig nöjda med uppfyllelse av utlovade syftet och målet med vårt deltagande i GAP programmet. På nästan samtliga punkter är vi mer än nöjda och vi känner oss tryggare i att göra nästa steg. Man ska inte underskatta betydelse av kritiken - saker som vi gör rätt i andra marknader kan visas helt fel i den amerikanska marknaden. I synnerhet fick vi veta att man inte får bli blyg - det ses inte positivt alls, utan täcken på svaghet.

Resultat och förväntade effekter

Det viktigaste resultatet är att vi fick bekräftat att PrimeKey kan och bör satsa i Nordamerika, samt vad vi bör förbättra inom vår verksamhet. Både prof Cohen och jury tyckte att PrimeKey satsning är intressant och bör genomföras. Vi blev lie generade att direkt efter vår presentation (alltså där på plats) vi blev kontaktade av två potentiella investerare. PrimeKey tackade nej, då vi har svenskt kapital. Vi förväntar oss att en lyckat satsning i Nordamerika skulle öka vår omsättning avsevärt, samt ge oss tillgång till marknaden som är först att se och visa trender inom vår teknologi.

Upplägg och genomförande

UCLA har drivit GAP program under flera år numer och upplägget styrdes av dem. Organisationen var jätte bra, både väl på plats, men också hur vi samarbetat online. Om det var något som saknats skulle det varit mer tid med prof Cohen och eventuellt juryn, men vi förstår att det var så många bolag i programmet och att tiden man fick var begränsat.

Externa länkar

Info om UCLA-GAP program.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.