Premune planeringsmöte Eurostarskonsortium - Klifovet, Munchen

Diarienummer 2013-01158
Koordinator Premune AB
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid mars 2013 - maj 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013