Preklinisk utveckling av FEXI som en ny biomarkör

Diarienummer 2013-04350
Koordinator CR DEVELOPMENT AB
Bidrag från Vinnova 2 289 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2013-09-17

Syfte och mål

Majoriteten av MRI biomarkörer lider av låg diagnostisk specificitet. Filter Exchange Imaging (FEXI) och Microscopic Anisotropy Imaging (MIAI) är nya icke-invasiva MRI metoder som kan ta fram unik mikrostrukturell information i vävnad. Syftet med detta projekt är att ta fram ett optimerat kliniskt protokoll för att studera hur mikrostrukturen i hjärnan förändras hos MS patienter med målet att förbättra möjligheten att ställa en säker diagnos. Dessutom avser vi att bygga en forskningsplattform och etablera ett samarbete för utveckling och testning av nästa generations metoder.

Resultat och förväntade effekter

Betydande teoretiska insikter och metodologiska framsteg har uppnåtts. Vi har nu förstått hur gradienter och vävnadens anisotropi påverkar FEXI. Studien resulterade också i ett utökat MIAI protokoll, som tillämpades för att studera hur hjärnans struktur förändras när vi åldras. Försöken genomfördes på hjärnvävnad från apor. FEXI och MIAI är redo för att testas på MS patienter och en MS studie har redan startat. Projektet har också inneburit att vi nu har ett väl etablerat samarbete mellan DIG, CRD och en utökad grupp av medarbetare.

Upplägg och genomförande

Detta projekt möjliggjorde ett mycket nära samarbete mellan CRD, DIG och Lunds Universitet och som nu utgör en utmärkt plattform för fortsatt utveckling av nya metoder. DIG kunde erbjuda en kreativ forsknings miljö som gav oss goda möjligheter att förfina och optimera nya metoder genom iteration mellan teori och prekliniska samt kliniska försök. Samarbetet gav oss också möjligheten att adressera vetenskapliga frågor, såsom att förstå mikrostrukturen i den åldrande hjärnan och kliniska undersökningar av MS.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.