Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Prediktivt underhåll för tjänstebaserade & hållbara affärsmodeller i svensk industri

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Maskinteknik, Institutionen för naturvetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 489 900 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Idé-projekt - hållbar produktion

Syfte och mål

Problemet är att tillgängliga teknologier för prediktivt underhåll fokuserar på tillståndsövervakning och optimering av underhållsplaner för enskilda maskiner. Därmed ger befintliga system inte beslutsfattare den information om produktionskritisk karaktär (driftstopp) som behövs för att optimalt schemalägga underhåll i en process. Därför utvärderade projektet krav på utveckling av befintliga modeller för att stödja servicebaserade affärsmodeller inom verkstadsindustrin och utvecklade tekniska krav, arbeten som båda stödjer gruvindustrin.

Resultat och förväntade effekter

Huvudförutsättningarna för att anta servicebaserade affärsmodeller (där livslängd, underhållseffektivitet och produktionstillgänglighet måste predikteras och optimeras) har identifierats. En behovsanalys avseende beslutsstöd avseende prediktivt / förebyggande underhåll har utförts. Vidare har krav avseende gränssnitt för mjukvaran (som utvecklats för att stödja krav för Atlas Copcos borriggar i en servicemodellkontext hos LKAB) definierats. Projektleveranserna har därför uppfyllts. Förutsättningarna att använda tjänstebaserade affärsmodeller har ökat.

Upplägg och genomförande

PMBM-projektet planerades gemensamt för att specificera det system som krävs, vilket har underlättat kunskapsutbytet mellan projektdeltagarna. Projektet har även utgjort grunden för fortsatt utveckling av framtida gemensamma projekt. Ytterligare följande forskningsprojekt planeras. De fyra arbetspaketen (Project management, Service business models and extended product life, Availability & maintenance simulation process modelling, Information modelling & interfaces) har varit tillräckliga för att hantera projektet samtidigt som projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04805

Statistik för sidan