Prediktering av mikrostruktur och egenskaper i svetsar av duplexa rostfria stål

Diarienummer 2014-01910
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - Innovationer och samhällsutmaningar våren 2014

Syfte och mål

Förstudiens syfte och mål har uppfyllts: Grunden till ett verktyg för prediktering av mikrostruktur i duplexa svetsar har utvecklats. Genom att koppla ihop termodynamiska och kinetiska beräkningar med finit elementsimuleringar av svetsar och med verifiering genom experimentell svetsning kan mikrostrukturen predikteras på ett bra sätt.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har på ett framgångsrikt sätt kopplat ihop termodynamiska och kinetiska beräkningar med finit elementsimuleringar av svetsförlopp och verifierat predikteringarna med experiment. Dessa resultat har implementerats i den betaversion av datorverktyg som utvecklats. Genom att samla det kompletta konsortiet på möten och på en avslutande workshop har deltagare från hela värdekedjan varit delaktiga i diskussioner som lett till förbättringar i såväl tillvägagångssätt som i slutlig mjukvara.

Upplägg och genomförande

Förstudien har drivits av en projektkommitté med industriell ordförande och representanter från de deltagande företagen och forskningsutförarna samtmed aktivt deltagande från forskningschef på Jernkontoret. Totalt hölls 7 möten under projektets löptid.Genomförandet har varit framgångsrikt med beträffande uppnådda resultat. Löptiden blev något förlängd p.g.a. sjukdommenprojektet uppfyllde sina mål och avslutades i den ordning som planerats.

Externa länkar

Detta är prototypen till det webbaserade verktyg som förstudien ämnade ta fram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.