Pre-study: Real-time video streaming over VANETs for increased road traffic efficiency and safety

Diarienummer 2012-04633
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6630, Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 136 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - september 2013
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång FFI - Transporteffektivitet

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att identifiera forskningsfrågor när realtidsvideoströmmar ska dissemineras i ett fordonsnätverk som använder sig av den trådlösa tekniken 802.11p. Dessa kan bidra till en bättre trafikmiljö och informationshorisont för förare.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av förstudien är en slutrapport med definierade forskningsfrågor samt två akademiska artiklar, bidrag till initiala fältförsök med tekniken har gjorts, ett flertal presenationer samt nya samarbeten med experter på videoströmning.

Upplägg och genomförande

För att identifiera forskningsfrågor har en omfattande litteraturstudie utförts och baserat på denna har nya relevanta forskningskontakter skapats. Vidare har regelbundna möten hållits mellan projektparterna. För att konkretisera forskningsfrågorna har akademiska artiklar skrivits samt så har presentationer hållits i syfte att samla in kommentarer och potential för området.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.