PowCAN intelligent säkringsmodul för tyngre fordon

Diarienummer
Koordinator RIMASTER ELECTROSYSTEM AB
Bidrag från Vinnova 1 045 640 kronor
Projektets löptid april 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

En säkringsmodul är framtagen, vilken kan ersätta merparten av säkringar och reläer i ett fordon. Modulen underlättar skapandet av ett både komplext och enkelt elsystem i framförallt fordon. Den är testad i avsedd miljö och sitter nu standardmonterad i ett antal applikationer.

Resultat och förväntade effekter

Vi kan se att det är möjligt att skapa komplexa elsystem på ett enklare sätt med den framtagna modulen. Vi ser att det går att distribuera kraft ut på maskinerna vilket förenklar systemuppbyggnad. Vi ser att principen för att kunna ha en ändringsbar säkrings storlek underlättar systemuppbyggnaden.

Upplägg och genomförande

En snabb analys av projektet är att det har uppfyllt våra förväntningar hittills. Den största avvikelsen mot upplägget är att vi utnyttjat färre externa resurser än tänkt

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-00275

Statistik för sidan