Portable and Predictable Performance on Het. Embedded Systems

Diarienummer 2012-01603
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Bidrag från Vinnova 2 518 460 kronor
Projektets löptid september 2012 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Leverantörer av inbäddade system måste minska kostnader för hårdvara och energiförbrukning, för att kunna konkurrera i en snabbt föränderlig global marknad. Vanligen fastställs systemkonfiguration genom att utvecklare skattar prestanda. Detta arbetssätt blir dock alltmer problematiskt i takt med att hårdvaran blir alltmer komplex. Projektet PaPP avser att underlätta konstruktion av programvara med predikterbar prestanda och minskade resurskrav, för kommande parallella plattformar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet tog fram en verktygslåda för utvecklandet av OpenMP- -applikationer, vilken ger förutsägbara och portabla prestanda över heterogena flerkärniga arkitekturer. KTH utvecklade, för denna verktygslåda ´Task Performance Extractor´ och PaPP-runtimesystemet TurboBLYSK. Verktygen evaluerades industriellt genom tillämpningar från tre domäner: telekom, multimedia och rymden, vilka visade på en noggranhet på upp till 53%. Denna erfarenhet kommer att exploateras genom undervisning samt i samarbeten med den svenska industrin.

Upplägg och genomförande

Designen och implementationen av de prestandaprediktiva verktygen samt TurboBLYSK runtime-systemet är baserade på en uppgifts-baserad programmeringsmodell och på infrastrukturen OpenMP. Det prediktiva prestandaverktyget simulerar parallell exekvering av uppgifter genom att använda härledda prestandamodeller av målplattformarna och mjukvara. TurboBLYSK implementerar uppgiftschemaläggning vilken styrs delvis av det prediktiva prestandaverkyget samt genom självanpassande exekvering genom PaPP-adapt biblioteket.

Externa länkar

The home page of the PaPP project. Portable and Predictable Performance on Heterogeneous Embedded Systems

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.