Portabelt optiskt mätsystem

Diarienummer 2013-03538
Koordinator NOVATOR AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att kombinera spetsteknologi från företag inom olika branscher för att skapa en ny och innovativ metod för noggrann mätning av borrade hål. Projektets mål var att producera två st. fullt fungerande prototyper av det portabla optiska mätsystemet. Utvecklingen av systemet är långt gånget men visar ännu inte tillräcklig mätnoggrannhet. En lösning på mätnoggrannheten i det optiska delsystemet måste hittas innan det går att ta projektet vidare. Arbete pågår med att hitta en lösning för det befintliga optiska delsystemet samt med att hitta ett fungerande alternativ.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit med ökad förståelse för flygindustrins krav på mätsystem i allmänhet och beröringsfria mätsystem i synnerhet. Vidare har projektdeltagarna fått ökad förståelse optikens möjligheter och utmaningar inom mätapplikationer samt förbättrad kunskap om precisionsmekanik med ytterst små toleranser. Den förbättrade förståelsen för marknadens krav innebär att det fortsatta utvecklingsarbetet kommer att kunna inriktas mer träffsäkert. Detta ökar i sin tur sannolikheten för att en framtida lyckosam lansering.

Upplägg och genomförande

I ett försök att förkorta utvecklingstiden och följa den framlagda tidsplanen genomfördes ett antal utvecklingsaktiviteter parallellt eller semi-parallellt. Denna utvecklingsmodell har givetvis fördelen av en potentiellt förkortad utvecklingstid men samtidigt ökar det projektrisken eftersom problem eller förseningar i en aktivitet kan innebära att andra aktiviteter utvecklas för långt innan de pausas. Det ´speckle´-problem som projektet upplevde utgör ett sådant exempel och som resultat av den erfarenheten kommer projektet att planeras mer sekventiellt framöver.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.