POPFREE - Främjande av PFAS-fria alternativ

Diarienummer 2017-03730
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Kemi, Material och Ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2017 (autumn)

Syfte och mål

POPFREE syftar till att bidra till främjande av marknadsförbara PFAS-produkter genom att utveckla konkurrenskraftiga alternativ med minskat miljöavtryck och ökad efterfrågan på marknaden. Tvärvetenskapligt samarbete kommer att bidra till säljbara PFAS-fria produkter, kompetenta köpare, minskad miljöpåverkan och konkurrenskraftig svensk industri.

Förväntade effekter och resultat

Nya tekniska lösningar och kompetenta köpare längs värdekedjan bidrar till minskad miljöpåverkan och en hållbar industriell utveckling. Ökad konsumentmedvetenhet om hälso- och miljöaspekter som är förknippade med PFAS leder till att man väljer de PFAS-fria produkterna vid inköp. Projektet kommer att vara en bas för en objektiv plattform för att underlätta samarbete och informationsutbyte mellan institut, universitet, privata och offentliga sektorn.

Planerat upplägg och genomförande

I detta projekt ska ett tvärvetenskapligt konsortium utföra funktionell utvärdering av fluorfria lösningar och samla information om deras hälso- och miljöpåverkan för att identifiera de mest lovande alternativen. Kommunikationskanaler (ex. webbplatser, sociala medier), kommer att inrättas för att utbilda tillverkare och konsumenter att göra medvetna val. Ett livscykelperspektiv kommer att tas i projektet där diffus emission beaktas. Genom att driva utvecklingen av alternativa lösningar kommer detta projekt att underlätta genomförandet av nya policyer och regler.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.