Politiskt ledarskap och innovation

Diarienummer 2016-04337
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för Tillväxt och samhällsbyggnad/Sektionen för lokal och regional utveckling
Bidrag från Vinnova 215 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att synliggöra den politiska ledningens särskilda behov av insatser politikens innovationsledning. Efter research hos målgruppen utarbetades en prototyp av en utbildningsmodul som testades med olika målgrupper av lokala politiker. Baserat på erfarenheter av test och återkopplingar från målgruppen har en modul för användardriven innovation utarbetat för politik och ledning. Insatsen kommer erbjudas via det utbud av stöd som SKLs Innovationsguide erbjuder.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat en utbildningsmodul till politiker via stödet i Innovationsguiden. I utbildningen får målgruppen insikter i tjänstedesign och hur man i sin roll kan utveckla det offentliga uppdraget tillsammans med invånare. Parallellt har SKL tagit fram ett webbaserat stöd för politiker. Fokus i materialet är andra politiker som jobbat med användardriven innovation. Stödet består av reportage, intervjuer och kommentarer som ska fungera som inspirations- och inlyssningsmaterial. SKL kommer sätta samman en modul för politiker och erbjuda den via Innovationsguiden.se

Upplägg och genomförande

Arbetet utgick från en analys och inhämtning av kunskaps från den aktuella målgruppen politiker. En utbildningsprototyp togs fram och testades på 10-talet lokalpolitiker. Efter mindre justeringar erbjöds tre kommuner liknande insats. I slutändan genomfördes två testutbildningar, den tredje fick ställas in pga oväder. Med stöd från konsulter har ett webbaserat inspirationsmaterial utvecklats och publicerats på SKL.se. Hösten 2017 presenterades arbetet på Politikerdagarna i Göteborg. Projektet har medfört en breddning av Innovationsguidens stöd till en viktig målgrupp.

Externa länkar

I webbinarieserien Politiskt ledarskap och innovation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.