Plusenergibyggnad för service- kyrka, kultur och turism i samverkan

Diarienummer 2015-00738
Koordinator ENERGIKONTORET ÖSTRA GÖTALAND AB
Bidrag från Vinnova 165 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Syfte med projektet var att ta fram flera förslag på energisnåla, helst plusenergibyggnader för kyrkans behov av servicebyggnad. Ett behov som uppstår när allt fler energislösande församlingshem går ut till försälning. Emrahus som varit samarbetspartner i projektet har tagit fram ett förslag på ett passivhus med flera olika utförande som väl uppfyller önskemålen.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att flera församlingar nu har gått vidare och först samtal med Emrahus och arkitekterna för att titta mer på konkreta uppförande. Likaså har några församlingar hittat fler företag som det vore intressant att samarbeta med i fråga om materialval.

Upplägg och genomförande

För att komma i mål med projektet har det genomförts intervjuer med personer som ansvarar för turism i östergötland för att kartlägga tursimens utveckling i östergötland. Det har genomförts workshop med deltagare för från flera församlingar inklusive energiansvarig i Linköpings stift. Utifrån dessa kartläggnignar har ett grundmaterial lämnats till Emrahus som utifrån det arbetat fram förslag på servicebyggnad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.