Plattform och digital mötesplats för gräsrotsprojekt, e-handel och online konsumenter

Diarienummer 2016-02040
Koordinator HISEKAI AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att bygga en digital mötesplats för gräsrotsorganisationer, företag och konsumenter för att göra den enklare för gräsrotsorganisationer att finansiera sina verksamheter. Målet var att utveckla, testa,utvärdera och bygga en digital plattform med input från våra intressenter - ett mål som vi nått. Plattformen används idag av 15 organisationer och 5 företag. Under q2 kommer vi lansera den för fler företag och organisationer. Även konsumenter hittar till plattformen, främst via sociala medier. Vi fortsätter utveckla plattformen efter de faktiska behoven.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade resultat: gräsrotsorganisationer får finansiering, lättare att administrera finansiering samt lättare att planera långsiktigt. Våra testorganisationer ser plattformen som ett viktigt insamlings- och marknadsföringsverktyg. Organisationer uttrycker att de har en bättre överblick över insamlade pengar jämfört med andra sätt att samla in pengar på samt att deras administrativa börda minskar. Förväntad effekt: stärkande av samhällen underifrån. Mer pengar och mindre administration gör att organisationer kan jobba mer effektivt - effekterna syns dock inte än.

Upplägg och genomförande

Att dela upp projektet i 2 faser gav oss möjlighet att både se vad våra intressenter TROR att de har för behov och vad de FAKTISKT har för behov. Vilket ibland skiljer sig åt. Genom att testa intressenternas användning av de olika funktionerna i plattformen har vi kunnat anpassa plattformen efter de behov vi faktiskt ser. Att jobba efter LEAN metoden är någonting som vi är vana vid och har gjort sedan start. De referensgrupper som vi har byggt upp kommer vi fortsätta att använda oss av även i fortsatt utvecklingsarbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.