Plattform för kommunikation av innovations- och entreprenörskapsforskning

Diarienummer 2016-05254
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Målet är att på olika sätt sprida forskningsbaserad kunskap om innovation och entreprenörskap och vara en länk mellan akademi, policy och företag/are.

Förväntade effekter och resultat

En bred kunskapsspridning som inkluderar tidningen Entré (4 nr/år), elektroniska nyhetsbrevet e- Entré (10 nr/år), Estradföreläsningarna (9 st/år), webben med Kunskapsbanken och webb-TV, samt sociala medier. Den breda spridningen av kunskap lägger grunden för att fler ska ta del av den senaste forskningen om entreprenörskap och innovation på ett lättillgängligt sätt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innebär att utveckla och driva mötesplatser, informationskanaler och informationsflöden där olika frågor och perspektiv om innovationsfrågor lyfts fram och diskuteras.

Externa länkar

www.esbri.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.