Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Plattform för kommunikation av innovations- och entreprenörskapsforskning

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att på olika sätt sprida forskningsbaserad kunskap om innovation och entreprenörskap samt att vara en länk mellan akademi, policy aktörer, företag/are och entreprenörer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har inneburit att vi vidareutvecklat samtliga aktiviteter såsom t ex Entré, e-Entré, Estrad etc. De undersökningar som gjorts bland deltagare och prenumeranter visar att de anser sig ha nytta av våra publikationer och andra aktiviteter. Tidningen Entré har en upplaga på 18 000 exemplar och nyhetsbrevet e- Entré cirka 12 500 prenumeranter. Öppna föreläsningsserien Estrad hade i genomsnitt 114 deltagare per föreläsning.

Upplägg och genomförande

Projektet har inneburit att utveckla och driva mötesplatser, informationskanaler och informationsflöden där olika frågor och perspektiv om innovations- och entreprenörskapsfrågor lyfts fram och diskuterats. Genomförandet har gått enligt planerna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05254

Statistik för sidan