PlasticFri - 100% komposterbar och biologiskt nedbrytbar bärkasse tillverkad av jordbruksavfall

Diarienummer
Koordinator HIPPOGRIFF AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Syfte och mål

Målet är att ta vår produkt från prototyp till en MVP som kan testas på marknaden med tidiga adoptörer och utveckla affärsmodellen.

Förväntade effekter och resultat

PlasticFri bidrar till att minska klimatpåverkan, havstoxicitet, livsmedelskvalitet, ekosystemstörning samt störning av livsmiljöer. Det förväntade projektresultatet är att tillverka minst 10 s.k. industriella Minimum Viable Protptyper (MVP) av PlasticFri-påsar och testa dem med minst 30 potentiella användare och kunder.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets genomförande är uppdelat i 5 arbetspaket (AP) med specifika tillhörande milstolpar (MS), arbetsplaner och tidsplaner.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2019

Diarienummer 2019-04151

Statistik för sidan