Plasmabiomarkörer för individualiserad medicin inom hjärtkärlsjukdomar

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för bioteknologi
Bidrag från Vinnova 9 983 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2011 (höst)

Syfte och mål

Syftet var att identifiera nya kliniskt och kommersiellt relevanta biomarkörer för individualiserad medicin inom det kardiovaskulära sjukdomsområdet samt bygga upp och i projektavtal juridiskt reglera en för Sverige unik samverkansmodell mellan Vårdgivare (representerat av Karolinska Universitetssjukhuset), kliniska och prekliniska forskare och teknologiutvecklare (representerade av Karolinska Institutet, BBRMI.se, KTH/Science for Life Laboratory) och näringslivspartners (Atlas Antibodies AB).

Resultat och förväntade effekter

Vi har utarbetat och i avtal reglerat en unik samverkans modell. Detta kommer utgöra mall för sektorsövergripande samverkan i andra sjukdomsområden. Kombinationen av förutsättningslös discoveryscreening följd av riktade screeningar för identifiering av nya plasmabiomarkörer med affinitetsproteomik har framgångsrikt demonstrerats och kandidater för akut koronarsyndrom har identifieras. Om dessa valideras i klinisk rutindiagnostik är både klinisk och kommersiell potential betydande.

Upplägg och genomförande

Initialt utfördes en ´non-directed´ förutsättningslöd affinitetsproteomik-baserad screening i biobanksprover representerande 4 kardiovaskulära sjukdomsentiteter, omfattande >10,000 specifika targets. Efter tre påföljande riktade proteomikanalyser i extenderade material har sammanlagt 9,835 proteiner undersökts i fyra kohorter och totalt 2,698 individuella patientprover har analyserats. Riktade assays baserade på dual binders har skett paralellt för oberoende validering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.